De la declanșarea epidemiei în Europa, s-a constatat o creștere masivă atât a comerțului cu produse înșelătoare, care pretind că pot vindeca acest nou virus, cât și a practicilor de vânzare sub presiune și de vânzare la suprapreț. Astfel, s-au înregistrat în toate statele europene vânzări de produse farmaceutice care pretind efecte vindecătoare și vânzări la suprapreț de măști și costume de protecție, dezinfectanți, detergenți și alte produse, deseori sub presiunea unor anunțuri de genul „disponibil doar pentru un timp limitat” sau „în curs de vânzare accelerată”.

În 19.03.2020 Comisia Europeană și rețeaua autorităților naționale pentru protecția consumatorilor de la nivelul UE (Consumer Protection Cooperation Network) au anunțat că fac un schimb activ de informații pe această temă și că lucrează la strategii comune pentru oprirea fenomenului. În cazurile în care practicile comerciale care încalcă drepturile consumatorilor au o dimensiune unională, Comisia Europeană este cea care coordonează activitatea autorităților naționale implicate.

Tot în 19.03.2020 Comisia Europeană a adresat scrisori oficiale tuturor platformelor online active la nivelul Uniunii cerându-le să ia măsuri pentru combaterea acestor practici comerciale ilegale. În cadrul acestor scrisori Comisia Europeană a invocat obligațiile ce decurg pentru aceste platforme din Directiva comerțului electronic și din Directiva privind practicile comerciale neloiale.

În 27.03.2020 Comisia Europeană a organizat o teleconferință cu reprezentanții Google, Facebook, Twitter, Microsoft, Mozilla și ai asociației comerciale EDiMA, pentru a primi informații cu privire la măsurile luate împotriva practicilor comerciale ilegale, precum și împotriva dezinformării prin știri și anunțuri false legate de pandemia  coronavirus. Acestea au raportat că au dezactivat numeroase astfel de conturi care promovau practici comerciale înșelătoare, atât în urma verificărilor automate proprii implementate cât și în urma sesizărilor primite.

Since the beginning of the epidemic, Europe has seen a constant grow of the commerce with misleading products, which pretend to cure the new virus, associated with sale pressure techniques and overpricing. Sales of pharmaceutical products pretending healing effects became frequent, as well as sales of overpriced masks, protection costumes and disinfectants, often under the pressure of slogans like “available for a limited time” or “selling fast”.

On 19.03.2020 the European Commission and the Consumer Protection Cooperation Network announced that they actively exchange information on this matter and work on common strategies for stopping the phenomenon. In the cases where the practices that infringe the consumers’ rights have a union scale, it is the European Commission who coordinates the activity of the national authorities involved.

On the same day, the European Commission sent official letters to all the online platforms active in the EU, asking to undertake measures to combat illegal commercial practices. In the official letters, the European Commission invoked the obligations of these platforms that derive from the Electronic Commerce Directive and from the Unfair Commercial Practices Directive.

On 27.03.2020 the European Commission  organized a teleconference with the representatives of Google, Facebook, Twitter, Microsoft, Mozilla and the commercial association EDiMA, for noting the information of their measures on the illegal practices. They reported the closing of numerous accounts involved in misleading commercial practices, as a result of the automated verifications implemented and as a response to the notifications they received.

 

Author: Veronica Floroiu – See LinkedIn profile