În data de 30.03.2020 Guvernul a decis să aducă o serie de clarificări cu privire la aplicarea normelor legale privind șomajul tehnic reglementate anterior prin Ordonanța de urgență 30/ 21.03.2020.

În rândul agenților economici a căror activitate este afectată de pandemia coronavirus circulau întrebări privind posibilitatea de a suspenda contractele de muncă ale unora dintre angajați în condițiile în care încă mai dețineau anumite fonduri în conturi din activitatea din luna anterioară, dar era evident că activitatea în luna martie a avut de suferit și nu se întrevede o redresare în luna aprilie, ci tot un declin. Dacă pentru agenții economici a căror activitate a fost închisă sau restrânsă prin deciziile autorităților era clară posibilitatea de a apela la ajutorul de stat reglementat de Ordonanța de urgență 30/ 21.03.2020 (suportarea șomajului tehnic în limita a 75% din salariul mediu brut pe economie pentru anul 2020 – și anume în limita sumei brute de 4.071,75 lei), pentru ceilalți agenți economici afectați de situația economică actuală era neclar dacă pot apela la acest ajutor din partea statului.

Angajatorii care își reduceau activitatea ca urmare a efectelor pandemiei trebuiau să depună o declarație pe propria răspundere privind diminuarea încasărilor din luna martie cu un procent de 25% față de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020 și totodată să îndeplinească o condiție suplimentară, de a nu avea capacitatea financiară de a achita toate salariile angajaților lor. De asemenea, ordonanța reglementa faptul că numai pentru un procent de 75% dintre salariați angajatorul putea primi această indemnizație de la stat.

Toate aceste condiții au fost eliminate ieri prin Ordonanța de urgență 32/ 30.03.2020, ajungându-se astfel la o reglementare care este mai aproape de scopul urmărit de legiuitor, și anume de a salva cât mai multe dintre companiile românești în această criză economică fără precedent și de a acorda un ajutor social angajaților afectați în egală măsură.

Noua ordonanță prevede că vor beneficia de acest ajutor din partea statului toate companiile care își reduc sau își întrerup temporar activitatea, total sau parțial, ca urmare a efectelor pandemiei SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgență decretate în 16 martie 2020, conform unei declarații pe propria răspundere a angajatorului.

Pentru a beneficia de aceste indemnizatii, angajatorii trebuie sa depună, prin poșta electronică, la Agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene sau a Municipiului București, o cerere semnată de reprezentantul legal însoțită de lista persoanelor care urmează să beneficieze de această indemnizație și o declarație pe propria răspundere, conform unui model care va fi aprobat prin ordin al Ministrului muncii și protecției sociale și publicat ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I. Statul va face plata indemnizațiilor către angajator în cel mult 15 zile de la depunerea documentelor, iar angajatorul către angajat în termen de cel mult 3 zile.

Noua ordonanță aduce și clarificări privind faptul că a devenit facultativă, în condițiile pandemiei SARS-CoV-2, aplicarea prevederilor din Codul Muncii conform cărora nivelul șomajului tehnic este de cel putin 75% din salariul de baza al angajatului. Așadar, în condițiile în care există o diferență între indemnizația acordată de stat (4.071,75 lei brut) și nivelul de 75% din salariul de bază al angajatului, este la latitudinea angajatorului dacă se va acorda și această diferență, dacă bugetul angajatorului destinat plății cheltuielilor de personal permite această plată.

 

Author: Veronica Floroiu – See LinkedIn Profile